Church Album

교회 앨범

26
2023.08
유초등부 성경학교1

유치부여름성경학교_01.jpg

 

 

D42A0316_photo by_jun.jpg

 

D42A0331_photo by_jun.jpg

 

D42A0333_photo by_jun.jpg

 

D42A0334_photo by_jun.jpg

 

 

D42A0344_photo by_jun.jpg

 

D42A0345_photo by_jun.jpg

 

D42A0346_photo by_jun.jpg

 

D42A0350_photo by_jun.jpg

 

D42A0353_photo by_jun.jpg

 

D42A0357_photo by_jun.jpg

 

D42A0380_photo by_jun.jpg

 

D42A0382_photo by_jun.jpg

 

D42A0390_photo by_jun.jpg

 

D42A0392_photo by_jun.jpg

 

D42A0394_photo by_jun.jpg

 

D42A0395_photo by_jun.jpg

 

D42A0396_photo by_jun.jpg

 

D42A0401_photo by_jun.jpg

 

D42A0402_photo by_jun.jpg

 

D42A0403_photo by_jun.jpg

 

D42A0407_photo by_jun.jpg

 

D42A0409_photo by_jun.jpg

 

D42A0413_photo by_jun.jpg

 

D42A0414_photo by_jun.jpg

 

D42A0415_photo by_jun.jpg

 

D42A0417_photo by_jun.jpg

 

D42A0420_photo by_jun.jpg

 

D42A0421_photo by_jun.jpg

 

 

D42A0426_photo by_jun.jpg

 

 

D42A0427_photo by_jun.jpg

 

D42A0428_photo by_jun.jpg

D42A0430_photo by_jun.jpg

 

D42A0431_photo by_jun.jpg

 

D42A0432_photo by_jun.jpg

 

D42A0433_photo by_jun.jpg

 

D42A0435_photo by_jun.jpg

 

D42A0437_photo by_jun.jpg

 

D42A0443_photo by_jun.jpg

 

D42A0449_photo by_jun.jpg

 

new

뮤직아카데미 (2월 18일)

2024-02-21
new

유초등부 한국기독교역사박물관 견학 & 눈썰매장 (2월 17일)

2024-02-21
new

유초등부 저녁집회 (2월 3일)

2024-02-21
new

유초등부 겨울 수련회 (2월 3일)

2024-02-21
new

유초등부 축구경기 (2월 3일)

2024-02-21
new

온세대예배 (1월 28일)

2024-02-21

성탄찬양제

2024-01-04

추수감사주일

2024-01-04

태국 핫야이 김희태 선교사님 사역지 탐방

2024-01-04

복음을 전하다 복음에 사로잡히는 양지제일교회

2024-01-04

권사회 야유회

2023-10-10

유초등부 성경학교1

2023-08-26

유초등부 성경학교

2023-08-26

캠핑데이

2023-08-26

담임목사 위임감사예배(5월 27일)

2023-06-13

온세대예배(5월 14일)

2023-06-13

2023상반기 세례식

2023-04-06

행복한 주일 식사시간

2023-04-05